Wpisy opublikowane w miesiącu: Wrzesień

Nowe lekcje w muzeum – zapraszamy

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaprasza na lekcje muzealne towarzyszące nowej ekspozycji czasowej Te Deum laudamus Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej.

Weekend seniora z kulturą

Po raz kolejny Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „60+ Kultura” zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2018 – „Niepodległa dla wszystkich”, zapraszamy w dniach: 8-9 września i 15-16 września do MUZEUM SZKOŁY POLSKIEJ I ZAGRODY STYP-REKOWSKICH W PŁOTOWIE. MUZEUM SZKOŁY POLSKIEJ będzie czynne w dniach 8-9 września w godzinach 10.00 – 16.00. W ramach bezpłatnej oferty proponujemy zwiedzanie izby lekcyjnej z okresu międzywojennego i zapoznanie się z ekspozycją poświęconą patriotycznej działalności Związku Polaków w Niemczech. ZAGRODA STYP-REKOWSKICH będzie czynna w dniach 15-16 [...]