NASZE POMORZE. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Rocznik Muzeum Zachodniokaszub­skiego w Bytowie powołany został w 1999 roku. Dotychczas ukazało się 21 numerów pisma. Numer pierwszy wydany został w roku 2000 i był poświęcony w całości naszemu muzeum. Formuła pisma jest jednak znacznie szersza. Wszystkim zeszytom nadaliśmy wspólną nazwę „Nasze Pomorze”. Nazwa ta określa przedmiot zainteresowań pisma w sensie geograficznym. Ale powołując rocznik do życia kierowaliśmy się przeświadczeniem, że istnieje potrzeba stworzenia pisma regionalnego o charakterze popularyzatorskim, a jednocześnie o ambicjach naukowych, pisma posiadającego szeroki ogólnokulturowy charakter, w którym mogliby publikować swoje teksty zarówno naukowcy, jak i amatorzy. Wreszcie pisma, w którym programowo nie odcinano by się od trudnej historii ziemi pomorskiej, ale zauważano, że swoiste cechy kulturowe określające specyfikę regionu trwają tu o wiele dłużej niż od końca II wojny światowej. Udostępniamy łamy pisma dla szeroko rozumianej problematyki regionalnej, aby tworzyć i gromadzić źródła do poznania Kaszub i Pomorza. Jest tu też miejsce dla antropologii współczesności oraz innych dziedzin humanistyki.

Obecnie redaguje zespół:

Barbara Borzyszkowska, Kamil Kajkowski, Maciej Kwaśkiewicz,
Tomasz Siemiński (redaktor naczelny), Jaromir Szroeder

Rada naukowa:
prof. Jowita Kręcińska-Kaczmarek, prof. Ewa Nowina-Sroczyńska,
prof. Cezary Obracht Prondzyński, prof. Zenon Romanow

www.muzeumbytow.pl

Copyright © by Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

ISSN: 1640-1239

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Instrukcja dotycząca przygotowania  tekstów (pdf)

DO POBRANIA

NASZE POMORZE nr 1, 1999

NASZE POMORZE nr 2, 2000

NASZE POMORZE nr 4, 2002

NASZE POMORZE nr 5, 2003

NASZE POMORZE nr 7, 2005

NASZE POMORZE nr 8, 2006

NASZE POMORZE nr 9, 2007

NASZE POMORZE nr 12, 2010

NASZE POMORZE nr 17, 2015

NASZE POMORZE nr 18, 2016

NASZE POMORZE NR 19, 01-40; 41-80; 80-120; 121-160; 161-174

NASZE POMORZE NR 20, 1-80; 81-160; 161-228

Nasze Pomorze Nr 21 Bytów 2020 

/PRACUJEMY NAD WPROWADZENIEM POZOSTAŁYCH NUMERÓW, CIERPLIWOŚCI!/

POSZCZEGÓLNE NUMERY „NASZEGO POMORZA” DOSTĘPNE SĄ TAKŻE TU:  http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra