NASZE POMORZE. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Rocznik Muzeum Zachodniokaszub­skiego w Bytowie powołany został w 1999 roku. Dotychczas ukazało się 21 numerów pisma. Numer pierwszy wydany został w roku 2000 i był poświęcony w całości naszemu muzeum. Formuła pisma jest jednak znacznie szersza. Wszystkim zeszytom nadaliśmy wspólną nazwę „Nasze Pomorze”. Nazwa ta określa przedmiot zainteresowań pisma w sensie geograficznym. Ale powołując rocznik do życia kierowaliśmy się przeświadczeniem, że istnieje potrzeba stworzenia pisma regionalnego o charakterze popularyzatorskim, a jednocześnie o ambicjach naukowych, pisma posiadającego szeroki ogólnokulturowy charakter, w którym mogliby publikować swoje teksty zarówno naukowcy, jak i amatorzy. Wreszcie pisma, w którym programowo nie odcinano by się od trudnej historii ziemi pomorskiej, ale zauważano, że swoiste cechy kulturowe określające specyfikę regionu trwają tu o wiele dłużej niż od końca II wojny światowej. Udostępniamy łamy pisma dla szeroko rozumianej problematyki regionalnej, aby tworzyć i gromadzić źródła do poznania Kaszub i Pomorza. Jest tu też miejsce dla antropologii współczesności oraz innych dziedzin humanistyki.

Obecnie redaguje zespół:

  • Tomasz Siemiński (redaktor naczelny),
  • Maciej Kwaśkiewicz (z-ca)
  • Jaromir Szroeder (członek red.)

Rada naukowa:
prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, prof. Daniel Kalinowski,
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Zenon Romanow

www.muzeumbytow.pl

Copyright © by Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

ISSN: 1640-1239

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Instrukcja dotycząca przygotowania  tekstów (pdf)

DO POBRANIA

NASZE POMORZE nr 1

NASZE POMORZE nr 2

NASZE POMORZE, nr 3

NASZE POMORZE, nr 4

NASZE POMORZE, nr 5

NASZE POMORZE, nr 6

NASZE POMORZE, nr 7

NASZE POMORZE, nr 8

NASZE POMORZE, nr 9

NASZE POMORZE. nr 10_

NASZE POMORZE, nr 11

NASZE POMORZE, nr 12

NASZE POMORZE, nr 13_

NASZE POMORZE, nr 14

NASZE POMORZE, nr 15

NASZE POMORZE, nr 16

NASZE POMORZE, nr 17

NASZE POMORZE, nr 18

NASZE POMORZE, NR 19, 01-40; 41-80; 80-120; 121-160; 161-174

NASZE POMORZE, NR 20, 1-80; 81-160; 161-228 

NASZE POMORZE, nr 21

NASZE POMORZE, nr 22

NASZE POMORZE, nr 23

NASZE POMORZE, nr 24

 

POSZCZEGÓLNE NUMERY „NASZEGO POMORZA” DOSTĘPNE SĄ TAKŻE TU:  http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra