ARCHEOLOGIA

 

Ważną dziedziną działalności realizowaną przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie są badania wykopaliskowe. Posiadamy bogate doświadczenie w metodyce prac, pozyskiwaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zabytków archeologicznych oraz wyników prowadzonych badań.

Dzięki temu możemy podejmować sprawne działania w zakresie organizacji oraz realizacji badań terenowych do których należą nadzory inwestycyjne, prospekcie powierzchniowe, badania ratownicze i wyprzedzające jak również prace wykopaliskowe.

Działania te obejmują:

  1. przygotowanie w imieniu inwestora programu badań wraz z wnioskiem i załącznikami wymaganymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  2. wykonanie kwerendy archiwalnej;
  3. przeprowadzenie zleconych badań archeologicznych zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  4. złożenie w imieniu inwestora wniosku do Urzędu Konserwatorskiego o uwolnienie terenu pod inwestycję;
  5. sporządzenie sprawozdania i dokumentacji z badań archeologicznych;
  6. opieka i gromadzenie materiałów archeologicznych pozyskanych w trakcie badań;

Oferujemy krótkie terminy prac, konkurencyjne ceny oraz komunikatywną i efektywną współpracę.

Kontakt:

 

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Zamkowa 2

77-100 Bytów

tel./fax: 59 822 26 23

e-mail: sekretariat@muzeumbytow.pl

 

dr Kamil Kajkowski

Gotycka Wieża św. Katarzyny

Pl. Św. Katarzyny

77-100 Bytów

e-mail: kamilkajkowski@wp.pl

tel. 608 204 654