„Granica” niepodległości

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaprasza do współpracy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu – „Granica” niepodległości” – mającego ma celu upamiętnić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Ziemia bytowska tej niepodległości w 1918 r. nie uzyskała. Mieszkający w naszych stronach Kaszubi, Polacy o niepodległość walczyli przez ponad 20 kolejnych lat. Jak wyglądała ta walka? Jakie czyniono starania by ziemia bytowska znalazła się w granicach Polski, to wszystko przybliżyć na cykl zajęć i spotkań dla młodzieży przygotowanych przez bytowskie muzeum. Warsztaty, spotkania poprowadzą pracownicy Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, a także naukowcy związani z naszym regionem m.in. dr Małgorzata Ryś-Kiełtyka – wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Bojowników o Polskość i Wolność Ziemi Bytowskiej, dr Tomasz Rembalski – kierownik Pracowni Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Wojciech Skóra – pracownik Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Uczniowie szkół, które zdecydują się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, spotkają się z naukowcami, a następnie sami spróbują poszukać pamiątek, fotografii, a także wspomnień dotyczących tego okresu. Efektem ich pracy będzie wydanie monografii, w której zebrane zostaną ich dokonania – mówi Maciej Kwaśkiewicz, kierownik Działu Artystyczno-Historycznego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie wystawa, event upamiętniający „Marsz na Bytów z 1919 r., odbędzie się debata itp.

Chęć udziału w projekcie i spotkaniu można zgłaszać pod nr tel. 059 822 86 17/501 033 103 lub mail basiak@muzeumbytow.pl

Harmonogram działań przewidzianych w programie „Granica” niepodległości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.