Dział Etnograficzny

Zabytki kultury materialnej

Zbiory etnograficzne dotyczące kultury materialnej południowo-zachodniej części Kaszub obejmują okres od II połowy XVII wieku, aż po dzień dzisiejszy. Najstarsze zabytki są jednak nieliczne. Przeważają obiekty z przełomu XIX i XX wieku i pierwszych dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Kolekcja liczy około 4000 eksponatów, z czego ponad 700 pokazanych jest na stałej ekspozycji w siedzibie muzeum – wystawa, pt. „Kultura materialna Kaszubów Bytowskich” obejmuje rolnictwo, zajęcia pozarolnicze (rybołówstwo, pszczelarstwo, zbieractwo, łowiectwo), rzemiosła (stolarstwo, bednarstwo, ciesielstwo, kołodziejstwo, kowalstwo), obróbkę wici i włókna (tkactwo, plecionkarstwo) wraz warsztatem do obróbki bydlęcych rogów i wytwórczości tabakierek, a także wyposażenie wiejskiej izby w przedmioty codziennego użytku domowego

Współczesna sztuka ludowa

Kolekcja obejmująca poszczególne dziedziny sztuki ludowej gromadzona jest w muzeum od chwili jego powstania, to jest od 1972 roku. Jednak trzon zbiorów sztuki, około 1500 obiektów pochodzi z okresu ostatnich 40 lat, z czego zaledwie 350 pokazanych jest na wystawie stałej. Zbiory te obejmują kolekcje rzeźby w drewnie, malarstwa na płótnie, malarstwa na szkle, hafciarstwa (w tym czepców-złotnic), strojów ludowych, plecionkarstwa, garncarstwa, instrumentów muzycznych, tabakierek i zabawek ludowych.

Obecnie muzeum posiada jedną z większych kolekcji współczesnej sztuki ludowej na Pomorzu. W zbiorach znajdują się prace ponad 100 współczesnych twórców zamieszkujących na terenie całych Kaszub.

Za szczególnie cenny zespół wytworów liczący ponad 500 obiektów, uznajemy prace Józefa Chełmowskiego z Brus – jest to największa kolekcja w Polsce.

Zabytki kultury materialnej ludności napływowej

Muzeum posiada kolekcję eksponatów liczącą kilkadziesiąt obiektów, pochodzącą spoza Kaszub. Są to m.in. stroje ludowe z okolic Przemyśla, skrzynie, przedmioty codziennego użytku i narzędzia rolnicze, a nawet wozy konne, przywiezione na ziemię bytowską przez osadników po II wojnie światowej.