WYDAWNICTWA

Zamawianie wydawnictw: sekretariat@muzeumbytow.pl lub telefonicznie 59 822 86 12

 

Te Deum Laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej. Red. Maciej Kwaśkiewicz, Bytów 2020.

ss. 351, fot. kolor, cz. b., format 290 x 230

cena 95 zł

 

 

Kliknij poniżej aby pobrać fragmenty ksiązki

Te Deum fragment

 


 

np1Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 1, rok 1999, ss. 108, fot. cz.b. B5, Nakład wyczerpany.

 

 

 

Kliknij poniżej aby otworzyć plik zawierający spis treści i fragment wydawnictwa

NP1 pdf frgm

 


np2Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 2, rok 2000,
ss. 262, fot. cz.b. B5, cena 7,50 zł

 

 

Kliknij poniżej aby otworzyć plik zawierający spis treści i fragment wydawnictwa

NP2 pdf frgm

 


np31Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 3, rok 2001,
ss. 296, fot. cz.b. B5, cena 7,50 zł

 

 

Kliknij poniżej aby otworzyć plik zawierający spis treści i fragment wydawnictwa

NP3 pdf frgm

 


np4Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 4, rok 2002,
ss. 349, fot. cz.b. B5, cena 7,50 zł

 

 

Kliknij poniżej aby otworzyć plik zawierający spis treści i fragment wydawnictwa

NP4 pdf frgm

 

 


np5Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 5, rok 2003,
ss. 219, fot. cz.b. B5, cena 7,50 zł

 

 

 

 

 


np61Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 6, rok 2004,
ss. 281, fot. cz.b. B5, cena 7,50 zł

 

 

 

 

 


np71Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 7, rok 2005,
ss. 266, fot. cz.b. B5

 

 

 

 

 


NP81Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 8, rok 2006,
ss. 266, fot. cz.b. B5

 

 

 

 

 


NP-91Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 9, rok 2007, cena 10 zł

NP9NP9-2

 


Bez-nazwy-1

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 10, rok 2008, ss. 239, fot. cz.b., A4, cena 10 zł

Spis treści:

K. Kajkowski, Dwa znaki pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
A. Rembisz, Brązowa figurka ornitomorficzna z Gdańska
P. Sykut, Komisariaty i posterunki Policji Państwowej na Pomorzu w okresie konsolidacji i II Rzeczypospolitej. Organizacja, skład osobowy i teren działania powiatowej komendy Policji Państwowej w Chojnicach w 1922 r.
E. Nowina-Sroczyńska, Zobaczyć i mieć przyjemność w widzeniu. Twórcy ludowi w filmie etnograficznym
K. Piątkowska, Ryzyko artysty. Między parodią demiurga a dramatem PR
J. Stelągowski, Mietek Sawicka – dolnośląski twórca nieprofesjonalny?
H. Czachowski, Sztuki i sztuczki ludowej sztuki
K. Kulikowska, Fotograficzne przedstawienia artystów (post)ludowych
T. Siemiński, Ikonosfera z krasnalami, czyli od domowego demona do figury ogrodowej
J. Borzyszkowski, Ruch kaszubsko-pomorski w latach trzydziestych XX wieku
D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys problematyki
A. Kuik-Kalinowska, W świecie poezji Aleksandra Labudy „Kaszëbsczim jesmë lëdã”
J. Kęcińska-Kaczmarek, Ks. Franciszek Grucza – kapłan, literat i działacz społeczny
E. Kamiński, Jan Trepczyk – jeden ze zrzeszeńców. Próba oceny idei zrzeszeńskiej w twórczości literackiej
Z. Szwedek, Jan Trepczyk (relacja biograficzna z perspektywy córki Bogusławy Dames)
H. Makurat, Słońce w językowym obrazie świata Kaszubów na tle kultury innych Słowian
L. Warda-Radys, Słownictwo związane z budownictwem w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego (nazwy budynków i pomieszczeń gospodarskich)
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 2007 roku
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 2008 roku
T. Siemiński, Sprawozdanie z wykonania badań terenowych pt. „Estetyzacja codzienności na południowo-zachodnich Kaszubach” nad współczesnymi problemami kultury ludowej: ikonosferą, sztuką ludową, zdobnictwem, plastyką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki.


NP11

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 11, rok 2009, ss. 239, fot. cz.b., A4, cena 11,50 zł

Spis treści:
B. Stachowiak, Ksiądz Kazimierz Chmielecki – archeolog samouk
K. Kajkowski, A. Kuczkowski, Słowiańskie święte gaje na Pomorzu we wczesnym średniowieczu
A. Kuczkowski, Tradycja kontynuacji ośrodków kultu pogańskiego na Pomorzu
J. von Rymon-Lipinski, Wspomnienia niezabyszewskiego pastora Johannesa Hoheisela z lat 1931-1939
A. Heinrich, Johanna Schopenhauer w zwierciadle świadectw własnych
J. Aniszewska, Szczeciński Dworski Zakład Litograficzny A. Hochstettera. Przyczynek do dziejów firmy
P. Hinca, B. Stachowiak, Stansicz 1463. Słów kilka o potyczce Krzyżaków z gdańszczanami pod Stężycą
K. Juchniewicz, Sygnowana szafa gdańska ze zbiorów Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
C. Obracht-Prądzyński, Jak Kaszubi stali się Polakami… Jan Karnowski o procesie narodowym na Kaszubach
F. Bôska-Bòrzëszkòwskô, Karnowsczi w szkòle
A. Kuik-Kalinowska, Poezja zaangażowana? O liryce Jana Karnowskiego
J. Kęcińska-Kaczmarek, Jan syn Świętopełka! Z notatnika tłumacza o „Nowotnych spiewach i wierszach Jana Karnowskiego
T. Linkner, Z dawnych wierzeń w scenicznych utworach Jama Karnowskiego
D. Kalinowski, Historyzm i ludowość w „żywych obrazach”. O dramaturgii Jana Karnowskiego
Z. Szwedek, Karnowski i Gulgowski. Związki prywatne i ideowe
D. Martin, Ruch folklorystyczny a „wynajdowanie tradycji” w kaszubskiej muzyce ludowej
W. Frankowska, Cassubia incognita?
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 2009 r.
J. Szroeder, Sprawozdanie z projektu „Cassubia Incognita”


NP12

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 12, rok 2010

Spis treści:
A. Heinrich, Fryderyk Wilhelm I i jego znaczenie dla brandenbursko-pruskich starań o zagospodarowanie pomorskiej tożsamości
P. Płaczek, Własność ziemska drobnej szlachty kaszubskiej w ziemi bytowskiej od połowy XVIII do początków XIX w.
J. Szroeder, Ks. Antoni Pepliński – przyczynek do biografii
T. Skonieczny, Z dziejów oświaty na terenie gminy Śmiechów (1945-1954)
A. Kuczkowski, J. Kuczkowski, Dawne cmentarze i miejsca pamięci na terenie gminy Brojce, pow. gryficki
A. Kuczkowski, Podania ludowe o Górze Chełmskiej (Krzyżance) koło Koszalina
A. Heinrich, Kielich ze Starego Przybysławia z 1637 r.
B. Zgodzińska, Wystawa Ottona Freundlicha w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
K. Ostrowski, Środowisko kulturalne Chojnic w dwudziestoleciu międzywojennym
A. Czapczyk, Zawartość merytoryczna „Zaborów”
E. Kamiński, Miesięcznik regionalny „Zabory” (1935-1939) – charakterystyka pisma
J. Borzyszkowski, Problematyka historyczna w „Zaborach”
J. Kęcińska-Kaczmarek, Maria Matysikowa i Helena Hoffmanowa czyli kobiety w „Zaborach”
D. Kalinowski, Heroizm i historyzm. O dramatach polskich Stefana Bieszka
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 2010 r.


NP13cover

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 13, rok 2011, cena 25 zł

NP13cont1NP13cont2

 

 


np-nr-14-011np-nr-14-012np-nr-14-013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 14, rok 2012, cena 28 zł


np-nr-15014np-nr-15015np-nr-15016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 15, rok 2013, cena 25 zł


np-nr-16017

np-nr-16018np-nr-16019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 16, rok 2014, cena 32 zł


 

Nasze Pomorze – Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie,
Nr 21, rok 2020,
ss. 309, fot. cz.b. i kolor.  B5, cena 40 zł

 

Kliknij poniżej aby otworzyć plik zawierający spis treści i fragment wydawnictwa

NP21 frgm pdf

 

 


 

zpp

J. Szroéder, Żëcé piesnią pisóné. Spiéwôrz biograficzny ks. Antoniégò Peplińsczégò.
cena 5 zł

 

 

 

 

 

 

 


siemT. Siemiński, „Rajskie ogrody” w ikonosferze wsi kaszubskiej. Synkretyczna forma kultury potocznej
cena 35 zł

 

 

 

 

 

 

 


plotM. Kwaśkiewicz (oprac.)
Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie. Przewodnik po ekspozycji
cena 7 zł

 

 

 

 

 

 

 


 

ch3T. Siemiński, Józef Chełmowski (album)
cena 40 zł

 

 

 

 

 

 

 


 

dnp

Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa pod red. Z. Romanowa
cena 21 zł

Spis treści:
M. Mroczko, Polacy na Pograniczu w polskiej myśli i działalności politycznej 1920-1939
M. Zawisza, Państwo niemieckie a ludność narodowości polskiej – polityczne i prawne uwarunkowania działalności narodowej Polaków w Niemczech międzywojennych
M. Mastalerz-Krystjańczuk, Ziemia lęborska i bytowska w publicystyce polskiej w latach 1919-1939.
L. Bończa-Bystrzycki, Rola duchowieństwa polskiego w działalności narodowej na ziemi bytowskiej w latach 1919-1939
J. Kopydłowski, Szkolnictwo polskie w powiecie bytowskim w dwudziestoleciu międzywojennym
M. Kwaśkiewicz, Starania Kaszubów bytowskich o polską szkołę w świetle relacji z podróży do Niemiec Józefa Kisielewskiego
T. Rembalski, Cysewscy z Osławy Dąbrowy. Rodzina – działalność narodowa i oświatowa – wojenne losy
J. Kęcińska-Kaczmarek, Pieśń polska w międzywojennym Buczku (na podstawie „Kroniki czteroklasowej katolickiej szkoły polskiej w Wielkim Buczku, pow. złotowski, Pogranicze”)
J. Wiśniewski, „Wykroczenia” księży pochodzenia polskiego w pracy na rzecz ludności polskiej w Prusach (Powiśle) w latach 1920-1939
A. Lubiński, Muzyka, teatr, sport i turystyka na Powiślu w okresie międzywojennym
J. Ryszkowski, „Uczepieni do jednego palca ojczyzny, (…) już tego palca nie puszczą”. Uwagi o powiślańskich wątkach w prozie dokumentarnej Stanisława Tarnowskiego, Elwira Andriolliego, Stefana Żeromskiego i Melchiora Wańkowicza
D. Drywa, Represje władz hitlerowskich w okresie wojny wobec polskich działaczy narodowych
Z. Romanow, Tradycje Związku Polaków w Niemczech w polityce władz Pomorza Zachodniego w latach 1945-1975
I. Lewandowska, Sposoby upamiętniania szkolnictwa mniejszości polskiej na Warmii (1929-1939) w okresie powojennym
Z. Korpusik-Jelonkowa, Jak Złotów i Złotowszczyzna realizują dziś testament ks. dr. Bolesława Domańskiego? Kilka refleksji na temat współczesnych inicjatyw upamiętniania przeszłości naszego regionu i spuścizny Związku Polaków w Niemczech
M. Ryś, Pamięć i wiedza o historii „małej ojczyzny” u młodego pokolenia Polaków


fangJ. Kopydłowski, The Castle in Bytów
cena 6 zł

 

 

 

 

 

 

 


folder004J. Kopydłowski, Zamek Bytowski
cena 6 zł

 

 

 

 

 

 

 


foldMuzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (folder)
cena 2 zł

 

 

 

 

 

 

 


fplJ. Kopydłowski, Zamek Bytowski
cena 7,50 zł

 

 

 

 

 

 

 


folder003

J. Kopydłowski, Die Burg in Butow
cena 7,50 zł

 

 

 

 

 

 

 


katalog_wystawy_meble_okladka_-K. Juchniewicz, Od Angerera do Beckera. Katalog wystawy
cena 3,50 zł

 

 

 

 

 


zycie1Życie dawnych Pomorzan I – materiały z muzealnej konferecji naukowej,
red. W. Łysiak, Bytów – Poznań 2001, ss. 291, fot. cz.b., B5, cena 26 zł

 

 

 

 

 

 

 


zycie2Życie dawnych Pomorzan II – materiały z muzealnej konferecji naukowej,
red. W. Łysiak, Bytów – Słupsk 2003, ss. 304, fot. cz.b., B5, cena 29 zł

 

 

 

 

 

 

 


zycie3Życie dawnych Pomorzan III – materiały z muzealnej konferecji naukowej,
red. W. Łysiak, Bytów 2005, ss. 242, fot. cz.b., B5, cena 25 zł

 

 

 

 

 

 

 


motywglowyMotywy przez wieki vol. 1 – Motyw głowy w dawnych kulturach

red. Leszek Gardeła i Kamil Kajkowski, Bytów 2013,

cena 31 zł plus opłata za przesyłkę pocztową

 

 

 

 

 


motywy1

motywy2

Motywy przez wieki vol. 2 

red. Leszek Gardeła i Kamil Kajkowski, Bytów 2015

cena 47 zł plus opłata za przesyłkę pocztową

 

 

 

 

 


MMcover

Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności, red. Ewa Nowina-Sroczyńska, Tomasz Siemiński, 2014, ss. 406


 

WYDAWNICTWA DO NABYCIA W KIOSKU MUZEALNYM.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI – W TYM CELU PROSIMY O KONTAKT:

tel. 59 822 86 12 / e-mail: sekretariat@muzeumbytow.pl