PŁOTOWO

MUZEUM SZKOŁY POLSKIEJ W PŁOTOWIE

01

Gdy w latach 1918-1919 odradzała się Polska i ważyły się sprawy przebiegu nowych granic, miejscowi Kaszubi podjęli starania o włączenie ziemi bytowskiej do Polski. Starania te jednak w obliczu problemów z granicą wschodnią nie przyniosły należytych skutków. W związku z tym, czujący się Polakami Kaszubi zostali oddzieleni od Ojczyzny i stali się obywatelami niemieckimi.

Już w połowie 1919 r. powstał Komitet Narodowy Polaków na Obczyźnie, a w 1922 r. odbył się w Berlinie zjazd organizacyjny Związku Polaków w Niemczech. Powiat bytowski wszedł początkowo w skład II Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Berlinie, jednakże niebawem utworzono V Dzielnicę, obejmującą obszar Pogranicza wielkopolsko-pomorskiego oraz Kaszuby.

Działalność kaszubskich patriotów, zmierzająca do zachowania polskiej tożsamości, przybierała wiele form. Powstawały koła zainteresowań, towarzystwa sportowe i śpiewacze, starano się propagować czytelnictwo w języku polskim. Bardzo ważnym było uruchomienie szkół, w których Kaszubi mogliby uczyć swoje dzieci języka polskiego.

Starania o polskie szkoły nie były proste, ale zakończyły się powodzeniem. Na ziemi bytowskiej powstały cztery placówki dla polskiej mniejszości narodowej w Niemczech: w Płotowie, Osławie Dąbrowie, Ugoszczy i Rabacinie. Jedynie szkoła w Ugoszczy przetrwała do września 1939 r. Pozostałe, w wyniku represji, zostały zamknięte po zaledwie paru latach działalności. Cały okres międzywojenny cechowały prześladowania polskich patriotów na ziemi bytowskiej. Wielu z nich zostało później zgładzonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.

W miejscowości Płotowo, gdzie w latach 1929-1932 działała polska szkoła, znajduje się dziś muzeum, które jest oddziałem Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Placówkę otwarto tu w 1979 r. Zobaczyć w niej można zrekonstruowaną salę lekcyjną oraz obszerną wystawę, poświęconą patriotycznej działalności mniejszości polskiej w Niemczech.

Aby dotrzeć do Muzeum Szkoły Polskiej należy udać się z Bytowa szosą w kierunku Chojnic i przed miejscowością Rekowo skręcić w prawo. Do Płotowa można również dotrzeć przez wieś Niezabyszewo położoną na trasie Bytów – Miastko. Płotowo znajduje się około 15 km od Bytowa. Muzeum czynne jest od 1 lipca do 31 sierpnia w godzinach 8.00-15.00. W innym terminie zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się – nr tel. 662-518-818, 59 333 22 34 (Zagroda Styp-Rekowskich) lub 59 822 86 15 (Dział Etnograficzny).

ZAGRODA STYP-REKOWSKICH W PŁOTOWIE

płotowo-5

Nowy oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie powstał w miejscu, gdzie znajdowało się niegdyś gospodarstwo kaszubskiego rodu Styp-Rekowskich. Nieistniejący dziś drewniany dworek tej szlacheckiej rodziny od XVIII wieku był ostoją polskości na ziemi bytowskiej. Członkowie rodu swoją postawą i czynami skutecznie wspierali Kaszubów bytowskich w opieraniu się germanizacji. Tu podtrzymywano wiarę w odrodzenie Polski w okresie zaborów. Tutaj też rodziły się lokalne organizacje polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, gdy ustaleniami traktatu wersalskiego ziemia bytowska nie znalazła się w granicach odrodzonej II Rzeczypospolitej.

Obecnie w zrewitalizowanym budynku poinwentarskim prowadzona jest działalność muzealna, edukacyjna i animacyjna. Znajdują się w nim m.in. ekspozycja historyczna poświęcona rodzinie Styp-Rekowskich i dziejom wsi Płotowo, pracownie do prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym tzw. izba zielarki, sala audiowizualna oraz etnograficzny magazyn muzealny.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej i animacyjnej, obejmującej lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Udostępniamy również pomieszczenia oraz organizujemy różnorodne spotkania, debaty, sympozja, konferencje.

Zagroda Styp-Rekowskich dostępna jest dla gości od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00. Istnieje możliwość zwiedzania w innych terminach, po uprzednim kontakcie z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie: tel. 59 822 86 15 (Dział Etnograficzny), 59 822 26 23 (sekretariat) lub bezpośrednio z opiekunką Zagrody – 662-518-818.