Dział Artystyczno – Historyczny

Zbiory Działu Artystyczno-Historycznego były początkowo gromadzone głównie drogą darów i przekazów. W październiku 1972 roku Dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bytowie przekazała do muzeum szafę gdańską z drugiej połowy XVIII wieku, pochodzącą z wyposażenia pałacu w Gostkowie. W 1974 roku na zlecenie Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych w Poznaniu przeprowadziła generalną konserwację wspomnianej szafy połączoną z uzupełnieniem brakujących elementów konstrukcyjnych i detali ozdobnych. Dwudrzwiowa szafa, wykonana w 1773 roku w pracowni gdańszczanina Johanna Christopha Angerera, do dziś jest jednym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej w muzeum.

Wśród mebli zgromadzonych w dziale na uwagę zasługują również: szafa dwudrzwiowa z 1731 roku oraz bogato intarsjowana szafa elbląska z XVIII wieku. W zbiorach muzeum znajdują się ponadto dwa komplety mebli z przełomu XIX/XX wieku, kredens neorenesansowy z mosiężnymi medalionami z końca XIX wieku oraz sekretarzyk, skrzynie i ławy z okresu XVI-XIX wieku. Z innych zabytków zgromadzonych w dziale na szczególną uwagę zasługują jedyne zachowane elementy dawnego wystroju wnętrza kościółka św. Jerzego. Do najcenniejszych w zbiorach muzeum elementów wyposażenia kościółka należy chrzcielnica, datowana przez Gerarda Bronischa na 1720 rok. Prowadzone w latach 1988-1990 prace konserwatorskie pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przesunąć datę powstania chrzcielnicy na drugą połowę XVII wieku. Innym cennym zachowanym zabytkiem jest ława kolatorska z przełomu XVII/XVIII wieku z portretami trzech ewangelistów (Łukasza, Mateusza i Marka). Z dawnego wystroju wnętrza kościółka św. Jerzego zachowały się również dwa epitafia drewniane, jedno z 1685 roku, drugie z 1730 roku. Wszystkie wymienione zabytki zostały poddane zabiegom konserwatorskim w gdańskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków. Obecnie są prezentowane na stałej ekspozycji artystyczno-historycznej. Z dawnego bogatego wystroju wnętrza kościółka w zbiorach muzeum znajdują się również fragmenty snycerskich detali ozdobnych.

W zbiorach Działu Artystyczno-Historycznego znajduje się również kilkanaście rzeźb zakupionych od prywatnych właścicieli i w salonach DESY. Do najcenniejszych w kolekcji należy rzeźba grupowa przedstawiająca postać św. Anny z dzieciątkiem Jezus oraz Marią i Józefem. Rzeźba ta datowana na pierwszą połowę XVII wieku posiada na odwrocie daty kolejnych renowacji przeprowadzonych w latach 1670, 1725, 1809, 1899, 1934. Ze względu na zły stan zachowania poddana została zabiegom konserwatorskim w latach 1988-1990 w gdańskim oddziale PKZ. Na XVII wiek datowana jest także rzeźba św. Wojciecha. W zbiorach działu znajdują się również barokowe rzeźby apostołów i kilka rzeźb datowanych na XIX wiek, pochodzących najprawdopodobniej z wiejskich kościółków.

Wśród kilku starodruków stanowiących własność muzeum do najcenniejszych Ordynacja kościelna w państwie pomorskim z 1563 roku. Druga część tomu zawiera zbiór rytualnych modlitw wraz z opisem ceremonii kościelnych i pieśni z 1569 roku. Dwie części składowe oprawione są w skórę z tłoczonym herbem księstwa pomorskiego (superekslibris biblioteki książęcej) oraz herbem wiązanym (żeńskim) brandenbursko-pomorskim. Nie wykluczone, iż starodruk mógł należeć do żony księcia Barnima XII, Anny Marii – córki Jana Jerzego elektora brandenburskiego i Sabiny brandenburskiej, pani na Ansbach.

2-kwm42b

Innym cennym zabytkiem jest Biblia z 1690 roku w tłumaczeniu Marcina Lutra. Zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest zaopatrzony w okładki drewniane obłożone tłoczoną skórą. Inne starodruki ze zbiorów muzealnych poświęcone są również tematyce religijnej i pochodzą z późniejszego okresu.

Najliczniejszą zwartą kolekcję w zbiorach działu stanowią pamiątki i dokumenty związane z działalnością Związku Polaków w Niemczech i represji, które z tego tytułu dotknęły rodzinę Styp-Rekowskich z Płotowa. Wśród dokumentów i pamiątek są m.in. zdjęcia rodzinne, kartki świąteczne, odznaki, sztandar koła płotowskiego ZPwN, opaski organizacyjne, dokumenty związkowe, listy i kartki pocztowe członków rodziny Styp-Rekowskich, pisane z obozów w Sachsenhausen, Dachau, Neuenngamme i Rovensbruck. Wszystkie wspomniane dokumenty i pamiątki w liczbie 85 sztuk zostały podarowane do zbiorów muzeum przez rodzinę Styp-Rekowskich z Płotowa. Znaczna ich część jest prezentowana od 1979 roku na ekspozycji stałej w Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie.

W zbiorach działu znajdują się również nieliczne dokumenty i akta miejskie z XIX- XX wieku oraz kilkadziesiąt dawnych kart pocztowych z widokami Bytowa i najbliższych okolic z pierwszej połowy XX w.

Na zbiory kartograficzne działu składa się 5 map i atlas szkolny z 1869 roku. Najstarszą w zbiorach jest mapa Pomorza z połowy XVIII wieku, wydana w Paryżu przez Roberta de Vaugonday. Z połowy XIX wieku pochodzi niewielka mapa rejencji koszalińskiej. Ciekawostką w zbiorach jest niemiecka mapa powiatu bytowskiego z okresu międzywojennego. Na mapę naniesiono przetłumaczone na język rosyjski nazwy poszczególnych miejscowości oraz na przyklejonych karteczkach polskie ich odpowiedniki. Mapa ta była prawdopodobnie użytkowana w okresie powojennym przez radzieckie władze wojskowe i polską administrację powiatu.

5-Pieczęć

Dział Artystyczno-Historyczny posiada również skromną kolekcję wyrobów konwisarskich. W zbiorach znajdują się m.in. cynowe naczynia z drugiej połowy XIX wieku oraz początków XX wieku, a wśród nich dzbanuszki, talerze, półmiski i kubki. Do najcenniejszych wyrobów konwisarskich należą bez wątpienia dwa cynowe świeczniki z 1613 roku pochodzące z warsztatu Izajasza Schachta oraz świecznik mosiężny datowany na 1591 rok, będący prawdopodobnie niegdyś na wyposażeniu kościółka św. Jerzego w Bytowie.

Wśród 32 numizmatów w zbiorach działu są m.in. medale okolicznościowe, medale z serii królewskiej wydane przez Komisję Numizmatyczną Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz odznaki honorowe i tłoki pieczętne. Wśród zgromadzonych zabytków na szczególną uwagę zasługuje mosiężny tłok pieczętny z herbem Bytowa i napisem łacińskim SCIVITATIS BVTOVIE. Tłok z datą renowacji 1853 r. stanowi niewątpliwie replikę znanej tylko z odcisku pieczęci miasta Bytowa z XIV wieku.

W zbiorach muzeum znajduje się też 5 notgeldów, papierowych pieniędzy zastępczych, emitowanych przez bytowski bank miejski w początkach XX wieku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zbiory militariów liczą 57 pozycji inwentarzowych. Kolekcja broni i uzbrojenia obejmuje autentyczne egzemplarze białej broni oraz kopie zakupione do celów ekspozycyjnych. Wśród oryginalnych militariów znajdują się m.in. polskie i pruskie szpady, pałasze, szable, bagnety i hełmy z okresu XIX-XX wieku. Drugą część kolekcji tworzą współczesne kopie militariów z okresu od średniowiecza po XVIII wiek. Wśród tego typu militariów są: hełmy rycerskie, tarcze, misiurki, szyszaki, napierśniki, miecze dwuręczne, miecze jednoręczne, pałasze, topory, sztylety, korbacze, nadziaki i halabardy. Ozdobą kolekcji kopii jest kompletna zbroja rycerska z okresu późnego średniowiecza. Kopie broni i uzbrojenia są prezentowane na stałej ekspozycji muzealnej w Baszcie Prochowej zamku.

W 1993 roku zbiory działu wzbogaciły się o 54 zabytki archeologiczne pozyskane w trakcie badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych na zamku przez dr. Antoniego Pawłowskiego. W trakcie prac wykopaliskowych w obrębie dziedzińca zamkowego znalezione zostały m.in. fragmenty naczyń ceramicznych i kafli piecowych oraz fragmenty wyrobów ze szkła. Zachowały się również gwoździe żelazne, elementy uzbrojenia, uprzęży końskich oraz fragmenty kluczy żelaznych i rygli drzwiowych

Dział Artystyczno-Historyczny posiada w swoich zbiorach 40 grafik, pasteli i obrazów olejnych współcześnie tworzących artystów oraz 16 portretów książąt zachodniopomorskich wykonanych przez współpracującą z muzeum artystkę-plastyczkę Karolinę Szyman-Piórkowską. Kolekcja portretów książąt pomorskich – Gryfitów jest eksponowana na stałej wystawie muzealnej.

W zbiorach działu znajduje się również wiele cennych pojedynczych zabytków, wśród których godne zauważenia są: ława skrzyniowa z oparciem z XIX wieku zdobiona rzeźbionymi płycinami sprzed 1600 roku oraz drewniana skarbonka skrzyniowa z okuciami żelaznymi z dawnego kościoła katolickiego św. Katarzyny z 1776 roku.

Kolekcja ok. 60 przedwojennych pocztówek przedstawia widoki nieistniejącej dziś zabudowy miasta. Ponadto w muzeum znajduje się fotograficzne archiwum liczące ok. 40 000 negatywów wykonanych w latach 1950-1980.

Zbiory Działu Artystyczno-Historycznego są stosunkowo skromne. Stanowią około 10% zgromadzonych w muzeum zabytków i liczą sobie około 500 eksponatów.