WYNAJMY

Oferup-5jemy wynajem sali portretowej muzeum na I piętrze Domu Zakonnego w pokrzyżackim zamku, WYŁĄCZNIE na cele naukowe, wydarzenia artystyczne, koncerty kameralne oraz śluby.

– sala posiada powierzchnię 74 m2,
– wejście niezależne z głównej klatki schodowej,
– 50 miejsc siedzących z możliwością dostawienia dodatkowych,
– możliwość zainstalowania ekranu i rzutnika multimedialnego,
– toalety na parterze.

Kontakt:

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2
Tel./fax.: 59 822 26 23
e-mail: sekretariat@muzeumbytow.pl