WIEŻA GOTYCKA

Gotycka Wieża św. Katarzyny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gotycka wieża św. Katarzyny to pozostałość po pierwszej świątyni Bytowa. Prezentowane są w niej zabytki archeologiczne pochodzące z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Pomorza i ziemi bytowskiej, a także na obszarze miasta – m.in. w obrębie ruin kościoła św. Katarzyny i przykościelnego cmentarza użytkowanego od XIV do końca XVIII w. Z badań tych, prowadzonych w 2001 r., pochodzą prezentowane na ekspozycji dawne monety, różaniec bursztynowy oraz fragment czaszki dziewczyny pochowanej w diademie.

Poza ekspozycjami, wypełniającymi cztery kondygnacje gotyckiej budowli, na uwagę zasługuje archeologiczna odkrywka zabezpieczona na obszarze korpusu nawowego dawnej bytowskiej fary. Prześledzić tu możemy kolejne etapy rozbudowy świątyni, która pierwotnie była budowlą dwunawową.

Historia obiektu

Nie wiadomo dokładnie, którego roku sięgają początki świątyni. Wydaje się, że powstała jeszcze przed krzyżacką lokacją miasta w 1346 r., co sugerują wzmianki źródłowe mówiące o niejakim Enslansie – proboszczu z Bytowa, występującym jako świadek w procesie prawnym z 1329 r. Pierwsza świątynia miała prawdopodobnie za patronkę św. Małgorzatę. Do początków II połowy XVI wieku świątynia służyła katolikom. W 1557 r. została przekazana przez księcia pomorskiego Barnima IX protestantom. W 1629 r. budowla spłonęła. Odbudowano ją około roku 1640, kiedy to ziemia bytowska włączona została pod panowanie władców polskich. W tym też okresie, decyzją biskupa kujawskiego, świątynię ponownie przekazano  katolikom. W wyniku najazdu szwedzkiego, kościół spłonął po raz wtóry. Odbudowano go dopiero pod koniec XVII wieku, około 1690 r. W 10 lat później Bytów spustoszył ogromny pożar, który nie oszczędził również kościoła. Wiek XVIII to czas kolejnych zniszczeń i grabieży. Dopiero w latach 1893/1894 podjęty został trud generalnego remontu świątyni. Stała ona nieprzerwanie do marca 1945 r., kiedy to, w wyniku działań wojennych, została niemal doszczętnie zniszczona.

Zdjęcia archiwalne: