MUZEUM ON-LINE: TE DEUM LAUDAMUS. MATERIALNE ŚWIADECTWA DUCHOWOŚCI DAWNYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI BYTOWSKIEJ

Stworzenie ekspozycji, która miała miejsce w naszym muzeum w okresie od 10 sierpnia do 15 listopada 2018 roku, poprzedziły badania terenowe i kwerendy archiwalne, żmudne gromadzenie zabytków i stworzenie scenariusza wystawy. Kompozycja ekspozycji została dostosowana do dwóch nurtów narracji, które wzajemnie się uzupełniały i objaśniały. Tłem naszej muzealnej opowieści były plansze zawierające informacje merytoryczne i materiały ikonograficzne mówiące o historii religii oraz zabytkowych budowlach sakralnych ziemi bytowskiej. Rolę aktorów na [...]