CASSUBIA CANTAT 2020 – KOMUNIKAT I PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU

Szanowni Sympatycy Festiwalu Cassubia Cantat!

Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy dzisiaj informację dotyczącą tegorocznej formuły przesłuchań konkursowych Festiwalu Cassubia Cantat.

Jeszcze do wczoraj intensywnie działaliśmy nad wypracowaniem bezpiecznej formuły bezpośrednich przesłuchań konkursowych na scenie Bytowskiego Centrum Kultury. Ostatecznie jednak podjęliśmy dzisiaj decyzję, z uwagi na bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i wolontariuszy i pozostałych osób zaangażowanych w działania organizacyjne, że tegoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej.

Decyzja ta nie była łatwa ponieważ jednym z ważnych elementów Festiwalu jest SPOTKANIE nas wszystkich, dzielenie się energią, dyskusje uczestników, jurorów: jednym słowem wszystko to, co stanowi istotę działań grupy ludzi związanych wspólną pasją.

Ze smutkiem stwierdziliśmy, że w obecnym czasie jednak ten element może być źródłem największego niebezpieczeństwa.

Zespoły, które zgłosiły swój udział w przesłuchaniach konkursowych, poproszone zostały o nadesłanie poglądowego materiału muzycznego przygotowanych prezentacji. Materiał ten otrzyma jury tegorocznej edycji, w którego skład wchodzą: Robert Jaworski, Maciej Rychły, Mateusz Rychły i Karol Walczak. Decyzje jurorów zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz zostaną przesłane mailowo do wszystkich uczestników przesłuchań. Następnym działaniem będzie organizacja nagrań na potrzebę przygotowania  płyty CD Cassubia Cantat 2020.

Płyta Cassubia Cantat 2020 będzie wyjątkowo bogata i w wielu momentach zaskakująca – już nie możemy się jej doczekać!

Taki czas. Jeszcze dużo przed nami pracy. Pozdrawiamy Was wszystkich, życzymy dużo zdrowia i prosimy abyście uważali na siebie. Pozostajemy z nadzieją, że w przyszłym rok spotkamy się naprawdę i w dużo lepszych nastrojach.

Organizatorzy Festiwalu Cassubia Cantat

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDUprotokół_cc_04.11.2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.