Wpisy opublikowane w miesiącu: Październik

O kaszubskiej literaturze

Miłośnicy kaszubskiej literatury na czele z Felicją Baska-Borzyszkowską, spotkali się w niedzielę 15 października w płotowskim oddziale Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – Zagrodzie Styp-Rekowskich. Zabrzmiały kaszubska proza i poezja, a wśród tekstów znalazły się gadki, fragmenty tekstów science fiction, krótsze i dłuższe wiersze, poematy.Uczestnicy zapowiedzieli, że planują w tym miejscu spotkania cykliczne

Promocja na festiwalu

„Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego” to najnowsza publikacja Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Promocja książki przygotowanej pod redakcją profesora Daniela Kalinowskiego odbyła się w trakcie Festiwalu Bytoffsky.

BytOFFsky 2017 za nami

Kolejny Festiwal BytOFFsky za nami i choć kulturalna impreza miasta trwała trzy dni, chciałoby się jeszcze więcej. Tradycyjnie już część wydarzeń teatralnych, muzycznych miała miejsce w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.

Oferta archeologiczna

Ważną dziedziną działalności realizowaną przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie są badania wykopaliskowe. Posiadamy bogate doświadczenie w metodyce prac, pozyskiwaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zabytków archeologicznych oraz wyników prowadzonych badań. Dzięki temu możemy podejmować sprawne działania w zakresie organizacji oraz realizacji badań terenowych do których należą nadzory inwestycyjne, prospekcie powierzchniowe, badania ratownicze i wyprzedzające jak również prace wykopaliskowe. Działania te obejmują: [...]