Zamek w Bytowie – historia mniej znana – odbudowa – nowa wystawa

Dawne fotografie, mało znane dokumenty i projekty towarzyszące remontom bytowskiego zamku będziemy mogli zobaczyć na najnowszej wystawie „Zamek w Bytowie – historia mniej znana – odbudowa” w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Otwarcie odbędzie się 2.08. o godz. 13.00 w sali II piętra Domu Zakonnego w Muzeum Zachodniokaszubskim.
Dopiero na początku XX wieku zwrócono uwagę na wartość historyczną bytowskiego zamku. Zainteresowali się nim ówcześni konserwatorzy zabytków – Bodo Ebhardt, Hugo Lemcke, Bernhard Schmid i Conrad Steinbrecht. W latach 30. XX wieku przeprowadzono szeroko zakrojone prace remontowe i rekonstrukcyjne zamku. Jednak II wojna światowa przerwała te działania.
Tuż po wojnie na zlecenie wojewódzkiego konserwatora w Gdańsku, Jana Borowskiego rozpoczęto pierwsze prace remontowe, które kontynuowano przez następne dziesięciolecia pod nadzorem kolejnych konserwatorów: Mariana Dąbrowskiego, Feliksa Ptaszyńskiego i Zdzisława Daczkowskiego. Przypominamy o pracach przeprowadzonych w latach trzydziestych, ale akcent kładziemy na odbudowę powojenną, naznaczoną trudem wielu osób, które włożyły ogromny wysiłek w dźwignięcie z gruzów jednego z „najbardziej oryginalnych tworów architektury obronnej we Wschodniej Europie”, jak ujęła to Irena Zielke, jedna z pierwszych powojennych badaczek bytowskiego zamku. Zapraszamy do poznania tej nieco mniej znanej historii bytowskiego zamku. Wystawa przez pryzmat dawnych fotografii, dokumentów i projektów, ukazywać będzie odbudowę bytowskiego zamku. Ekspozycji towarzyszy informator, w którym znalazło się wiele ciekawych wiadomości z historii odbudowy bytowskiego zamku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.