XIX KONFERENCJA KASZUBOZNAWCZA – 15.12.2020, MATERIAŁY WIDEO

BOLESŁAW JAŻDŻEWSKI I KASZUBSKA PAMIĘĆ KULTUROWA

15 grudnia 2020 r.

PROGRAM:

mgr Felicja Baska Borzeszkowska (Brusy) Wspòmink ò drëchu Bòlesławie

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku), Narracyjne formy pamięci we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego

mgr Łukasz Zołtkowski (Akademia Pomorska w Słupsku),

Co w nich sedzy? Mozaika charakterów w „Jôrmarkù w Bòrzëszkach” Bolesława Jażdżewskiego

mgr Anna Gliszczyńska (Lipusz), Zapożyczenia językowe w prozie Bolesława Jażdżewskiego

prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), „Gburzy” w PRL-u. Powojenne wspomnienia Bolesława Jażdżewskiego

POSZCZEGÓLNE WYSTĄPIENIA BĘDZIEMY SUKCESYWNIE DODAWAĆ PONIŻEJ.

Możliwość komentowania jest wyłączona.