X Festiwal Cassubia Cantat – podsumowanie

X Festiwal Cassubia Cantat za nami. Jury w składzie: Maciej i Mateusz Rychły, Magdalena Lesiecka i Joanna Gostkowska-Białek miało bardzo trudny orzech do zgryzienia, bo wszyscy uczestnicy tegorocznego, Jubileuszowego Festiwalu Cassubia Cantat byli świetnie przygotowani i prześcigali się w pomysłach na interpretacje zapomnianych melodii.

🎶 Nagroda Główna Festiwalu trafiła do Knôpe z Wòjska: za jasne odniesienie do źródeł i umiejętność połączenia światów muzyki tradycyjnej i współczesnej.

Pozostałe nagrody trafiły do :
🎶 Zespołu Modraki : za różnorodność i oryginalność repertuaru, przekaz międzypokoleniowy i ciekawie zrealizowany akompaniament;

🎶 Sir Nick McOviec​ : za autentyczność i szczerość przekazu oraz determinację w poszukiwaniu własnej drogi muzycznej inspirowanej kaszubską muzyką źródeł;

🎶 Sami Swoi: za godną naśladowania inicjatywę praktykowania śpiewu wspólnotowego;

🎶Demono z Kłączna;

🎶 Kiev Office;

🎶 Knypy 4.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszymy się ogromnie, że możemy pielęgnować i celebrować ten jedyny tego typu festiwal na Kaszubach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.