WYSTAWA ŚWIĄTECZNA . PASJA

Wystawa świąteczna to nowy cykliczny projekt Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. W swym zamyśle ma on prezentować narracje muzealne, dla których punktem wyjścia będzie eksponat związany z religijnością. Zamierzamy prezentować państwu zabytki sztuki sakralnej zgromadzone w muzealnych kolekcjach w takim wyborze aby ilustrowały one różne oblicza religijności. Jest to projekt zakładający szerokie spojrzenie na zjawisko święta stąd nie ograniczamy się do prezentacji jedynie sztuki dawnej czy ściśle religijnej. Znajdą się tu zarówno dzieła dawnych mistrzów jak i współczesnych twórców ludowych. Opowieść o świętowaniu dotyczyć będzie analizy teologicznej Pisma świętego jak i zwyczajów ludowych.

Pierwsza edycja Wystawy Świątecznej poświęcona jest Pasji czyli Męce Chrystusa.

Na wystawie prezentujemy rzeźbę i malarstwo religijne z XVIII wieku, liturgiczną księgę z 1900 roku, oleodruki z początku XX wieku oraz współczesną rzeźbę ludową i malarstwo na szkle. Ekspozycji towarzyszy multimedialna prezentacja najważniejszych dzieł sztuki europejskiej oraz muzyka Jana Sebastiana Bacha.

Wystawę można zwiedzać w muzeum do 11 maja 2018 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.