Refleksje ukazane w rzeźbie

Od piątku 12.05.  oglądać można w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie wystawę kaszubskiej rzeźbiarki Ireny Brzeskiej. Kilkadziesiąt osób na długo zapamięta spotkanie z tą niezwykłą osobą, która podczas wernisażu uchyliła rąbka tajemnicy odnośnie inspiracji i przekonała zebranych, że jej twórczości łatwo zaszufladkować się nie da.

Ekspozycję można w Bytowie oglądać do października.
Zapraszamy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.