Nasze Pomorze – najnowsze wydanie

W końcu ubiegłego roku ukazał się kolejny numer Rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze”. W publikacji znalazło się 11 artykułów dotyczących archeologii, historii, etnografii Pomorza, a także materiały z XVI konferencji kaszuboznawczej pod kierownictwem naukowym
prof. Daniela Kalinowskiego (Akademia Pomorska w Słupsku), pt. Friedrich Lorenz i niemieckie badania Kaszub, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 16.11.2017.

Spis treści:

Kamil Kajkowski, Jak ostry był sędzia dawnego Bytowa? Czyli o kacie i jego rzemiośœle w dziejach miasta;

Paweł Szczepanik, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy ulicy Szkolnej w Bytowie;

Tomasz Rembalski, O szlacheckim rodowodzie w pamięci wybranych rodzin kaszubskich w okresie zaboru pruskiego raz jeszcze;

Mikołaj Radomski, Robert Kupisiński, Życie i działalność pastora Georga Gotthilfa Jacoba Homanna – ojca pomorskiego piśœmiennictwa botanicznego;

Jaromir Szroeder, Świat Ireny Brzeskiej;

Elwira Worzała, Józef Semmerling – rzeŸźbiarz;

Barbara Borzyszkowska, Ś„Œpiew, œśpiew boski dar…” – muzycznie o polskiej tożsamości w niewielkim Płotowie w 20-leciu międzywojennym;

Daniel Kalinowski, Ambiwalentne oceny działalnoœści Friedricha Lorentza;

Eugeniusz Gołąbk, O potrzebie dzysczasnégo wëdaniô tekstów kaszëbsko – słowiñsczich Lorentza;

Anna Kwaśœniewska, Friedrich Wilhelm Lorentz jako etnograf;

 

Wydanie dostępne w sklepiku Muzeum. Zapraszamy do lektury.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.