Nowe wydawnictwa

Bieżący rok w zakresie działalności wydawniczej zamykamy trzema bardzo ważnymi publikacjami naukowymi, wydanymi wspólnie z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku.

Wiele włożonego wysiłku i pracy rekompensuje satysfakcja z wkładu naszego muzeum w krzewienie kultury, literatury i dziejów Pomorza i Kaszub.

Dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie, w tym finansowe, Instytutowi Kaszubskiemu w Gdańsku oraz Samorządowi Województwa Pomorskiego.

Zapraszamy do naszego muzealnego sklepiku.


  1. Stanisław Literski, Rola małżeństw mieszanych w procesie integracji społecznej (na przykładzie badań z terenu powiatu bytowskiego), Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej. Tom I . Bytów-Gdańsk 2023. Wprowadzenie i opracowanie naukowe Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński.

2.

Karolina Literska, Procesy integracji i dezintegracji w powiecie bytowskim w świetle badań z lat 60. i 70. XX wieku. Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej. Tom II. Bytów-Gdańsk 2023. Wprowadzenie i opracowanie naukowe Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński.

3.

Dariusz Majkowski, Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej„. Studia z dziejów literatury i kultury Kaszub i Pomorza. Tom II. Bytów-Gdańsk 2023. Recenzenci: prof. Daniel Kalinowski, prof. Tadeusz Linkner, prof. Jan Perszon.

Możliwość komentowania została wyłączona.