MUZEUM ON-LINE: PROJEKT „ESTETYZACJA CODZIENNOŚCI”. GOŁCZEWO

Relacja z badań terenowych, pt. „Estetyzacja codzienności” na południowo-zachodnich Kaszubach nad współczesnymi problemami kultury ludowej: ikonosferą, sztuką ludową, zdobnictwem, plastyką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki; według projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Badania terenowe podjęło i wykonało Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Oddział Gdański i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Celem badań była rejestracja zjawisk zaliczanych do szerokiego kręgu sztuki i pogranicz sztuki w kulturze typu ludowego (w postaci zapisu rozmów) oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu ikonosfery wybranych wsi na badanym terenie.

Zamierzeniem badawczym było stworzenie źródeł do analizy współczesnej, żywej i dynamicznej kultury w okresie transformacji.

Całość zgromadzonych materiałów źródłowych dostępna jest w archiwum Działu Etnograficznego Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.