MUZEUM ON-LINE: TE DEUM LAUDAMUS. MATERIALNE ŚWIADECTWA DUCHOWOŚCI DAWNYCH MIESZKAŃCÓW ZIEMI BYTOWSKIEJ

Stworzenie ekspozycji, która miała miejsce w naszym muzeum w okresie od 10 sierpnia do 15 listopada 2018 roku, poprzedziły badania terenowe i kwerendy archiwalne, żmudne gromadzenie zabytków i stworzenie scenariusza wystawy. Kompozycja ekspozycji została dostosowana do dwóch nurtów narracji, które wzajemnie się uzupełniały i objaśniały. Tłem naszej muzealnej opowieści były plansze zawierające informacje merytoryczne i materiały ikonograficzne mówiące o historii religii oraz zabytkowych budowlach sakralnych ziemi bytowskiej. Rolę aktorów na tle tak skomponowanej sceny, odegrały zabytki sztuki sakralnej zachowane w pomorskich muzeach. Narracji tej towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca obszerną dokumentacje fotograficzną powstałą w trakcie przygotowań do wystawy. Oprawą muzyczną były kolejne wersje Te Deum laudamus – najbardziej rozpoznawalnego hymnu modlitewnego, korzeniami swymi sięgającego wczesnego średniowiecza – czasu, kiedy chrześcijaństwo zawędrowało na ziemię bytowską.

W oczekiwaniu na publikację podsumowującą projekt, która ukaże się niebawem, zachęcamy do oglądania filmu towarzyszącego wystawie. Autorem zdjęć współczesnych oraz montażu prezentacji jest od lat współpracujący z naszym muzeum, bytowski fotograf Kazimierz Rolbiecki. Autorami projektu: Katarzyna Juchniewicz i Maciej Kwaśkiewicz z Działu Artystyczno-Historycznego naszego muzeum.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.