Międzynarodowo w Muzeum

Po raz trzeci Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie było organizatorem Międzynarodowej Konferencji „Motywy przez wieki”. W tym roku skupiono się na motywach zwierząt, a na spotkanie od 15-17.12. zaproszono specjalistów niemal z całej północnej Europy. W trwającej trzy dni konferencji udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów i muzeów z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Anglii i Polski.  Konferencji towarzyszyła publikacja, w której znalazły się abstrakty wszystkich poruszanych tematów, a także biogramy uczestników konferencji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.