Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego

Muzeum Zachochodniokaszubskie w Bytowie zaprasza do udziału w Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego. Patronem konkursu jest Józef Chełmowski (1934 – 2013) – artysta o rozległych zainteresowaniach, który tworzył ręcznie pisane księgi z refleksjami filozoficznymi, technicznymi, religijnymi i dotyczącymi budowy wszechświata. Wykonywał też polichromowane rzeźby, ogrodowe ule, malował obrazy na szkle i płótnie, konstruował instrumenty muzyczne.

Głównym celem konkursu nie jest bezpośrednie naśladownictwo twórczości artysty ale upamiętnienie tej, niewątpliwie wybitnej, postaci. Zadaniem konkursu adresowanego do osób dorosłych, jest także dokonanie przeglądu dorobku twórczego artystów nieprofesjonalnych z terenu północnej Polski , ze szczególnym uwzględnieniem województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jednym z zakładanych efektów konkursu ma być stworzenie forum prezentacji dzieł współczesnych twórców, ich aktywizacja oraz ewentualne wyłonienie nowych, szerzej nieznanych artystów nieprofesjonalnych.

Organizatorzy nie określają ram tematycznych ani estetycznych prac, które zgłoszone zostaną do konkursu. Ideą przedsięwzięcia jest teza, że współcześni artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej nowy, reagujący na zmieniającą się rzeczywistość, kształt.

Przedmiotem konkursu będą prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:

  1. Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie
  2. Malarstwo na szkle
  3. Malarstwo na płótnie

Wręczenie nagród, podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej organizatorzy planują na dzień 6 lipca 2018 roku – w piątą rocznicę śmierci Józefa Chełmowskiego – w Chacie Kaszubskiej im. Józefa Chełmowskiego w Brusach.

Do pobrania:

Regulamin konkursu sztuki ludowej im. Józefa Chełmowskiego

Karta zgłoszenia do konkursu sztuki ludowej im. Józefa Chełmowskiego

 

Organizatorzy:

Miasto i Gmina Brusy

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego

Możliwość komentowania jest wyłączona.