II Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego

Duchowym patronem konkursu jest Józef Chełmowski (1934 – 2013) – artysta o rozległych zainteresowaniach, który tworzył ręcznie pisane księgi z refleksjami filozoficznymi, technicznymi, religijnymi i dotyczącymi budowy wszechświata. Wykonywał też polichromowane rzeźby, ogrodowe ule, malował obrazy na szkle i płótnie, konstruował instrumenty muzyczne.

Głównym celem konkursu nie jest bezpośrednie naśladownictwo twórczości artysty ale upamiętnienie tej, niewątpliwie wybitnej, postaci. Adresowany jest do twórców dorosłych. Zadaniem konkursu jest też dokonanie przeglądu dorobku twórczego artystów nieprofesjonalnych z terenu północnej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województw pomorskiego, zachodniopomorskiego kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednym z zakładanych efektów konkursu ma być stworzenie forum prezentacji dzieł współczesnych twórców, ich aktywizacja oraz ewentualne wyłonienie nowych, szerzej nieznanych artystów nieprofesjonalnych.

Organizatorzy nie określają ram tematycznych ani estetycznych prac, które zgłoszone zostaną do konkursu. Ideą przedsięwzięcia jest teza, że współcześni artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej nowy, reagujący na zmieniającą się rzeczywistość, kształt.

Przedmiotem konkursu będą prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:

  1. Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie
  2. Malarstwo na szkle
  3. Malarstwo na płótnie

Wręczenie nagród, podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej organizatorzy planują na dzień 18 lipca 2020 roku w Chacie Kaszubskiej im. Józefa Chełmowskiego w Brusach.

Organizatorzy:

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Fundacja im. Jadwigi i Józefa Chełmowskich

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Burmistrz Miasta i Gminy Brusy Witold Ossowski, Ewa Rudnik (córka Józefa Chełmowskiego), Magdalena Wirkus (wnuczka Józefa Chełmowskiego)

Karta zgłoszenia do K.S.L. im J. Chełmowskiego

regulamin konkursu sztuki ludowej chelmowski

Możliwość komentowania została wyłączona.