Duże zainteresowanie prezentacją książki

Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie prezentacją książki

Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920–1939):

historia – pamięć – ślady w przestrzeni,

pod redakcją prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego.

Do Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie w poniedziałkowe późne popołudnie przybyło 80 osób. Nas muzealników taka ilość gości bardzo cieszy i świadczy o tym, że sprawy związane z dawną granicą kulturową i językową nadal są bardzo ważne i wiele jeszcze pozostało do opisania i przedyskutowania w ramach tej problematyki.

Możliwość komentowania została wyłączona.