Wpisy z kategorii: Aktualności

MUZEUM ON-LINE: CZARODZIEJSKI OGRÓD JÓZEFA CHEŁMOWSKIEGO W FOTOGRAFII LESZKA J. PĘKALSKIEGO

Dziś pragniemy zaprezentować wspaniałe fotografie Leszka Jerzego Pękalskiego, przedstawiające ogród Józefa Chełmowskiego z Brus. Leszek Jerzy Pękalski od wielu lat współpracuje z naszym muzeum, z wykształcenia fizyk teoretyk. Były pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Gdańskim, po odejściu z uczelni zawodowo zajął się fotografowaniem. W swoim dorobku artystycznym ma wystawy indywidualne oraz ponad dwieście wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jest też laureatem nagród i wyróżnień oraz autorem licznych publikacji prasowych i książkowych. Przez wiele lat wykładał w gdańskiej ASP oraz w kilku prywatnych szkołach fotografii w Trójmieście. Pełni też funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw fotografii artystycznej.

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ogłasza zapytanie ofertowe pod nazwą:  Remont pomieszczenia po byłym magazynie i doposażenie nowopowstającej wystawy historycznej poświęconej historii Pomorza i wielokulturowości ziemi bytowskiej. Zapraszamy do składania ofert. Szczegóły i materiały do pobrania: ZAPYTANIE OFERTOWE Zal. 1 – formularz oferty Za-. 2 -projekt umowy Za–cznik nr 3 do zapytania ofertowego za–cznik nr 4 za–cznik nr 5 za–cznik nr 6 za–cznik nr 7 za–cznik nr 8 za–cznik nr 9 [...]

MUZEUM ON-LINE: PREZENTACJA PROJEKTU EKSPOZYCYJNEGO PT. WYSTAWA ŚWIĄTECZNA

Od 2018 roku w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie realizowany jest projekt ekspozycyjny zatytułowany Wystawa świąteczna. To cykl narracji muzealnych, dla których punktem wyjścia jest eksponat związany z religijnością. Może to być dzieło sztuki sakralnej, bądź niebędący wytworem o zamyśle artystycznym przedmiot materialny związany z religijnością czy dewocją. Przypominamy dziś państwu pierwszą edycję cyklu – wystawę Pasja, której towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca największe dzieła sztuki malarskiej poświęconej tematyce [...]

MUZEUM ON-LINE: Film o idei festiwalu Cassubia Cantat

Ten krótki filmik opowiada o ogólnej idei cyklicznego projektu Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, pt. Cassubia Cantat. Fragmenty prezentacji konkursowych oraz informacje o płycie Cassubia Cantat 2019 i zwięzłe posumowanie edycji festiwalu z 2019 r., opracowali i zrealizowali: JAROMIR I NATALIA SZROEDER.    

MUZEUM ON-LINE: FILM O KONGRESIE ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH W 1938 ROKU

Proponujemy państwu film, który przybliży niezwykły epizod z 1938 rok – Wielki Kongres Polaków w Niemczech. Materiały archiwalne zaprezentowane w filmie przetrwały do dnia dzisiejszego w szczególnych i sensacyjnych okolicznościach. Członkowie Związku podpisali umowę z niemieckim radiem na wykonanie nagrania uroczystości. Przewidzieli oczywiście możliwość sabotażu i w noc poprzedzającą uroczystość potajemnie podłączyli własne urządzenia nagrywające do instalacji niemieckiej znajdującej się w teatrze. Po zakończeniu uroczystości, [...]

MUZEUM ON-LINE: FILM ANDRZEJA DUDZIŃSKIEGO O JÓZEFIE CHEŁMOWSKIM

Andrzej Dudziński jest znanym reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. Od wielu lat współpracuje z naszym muzeum, pomagając nam w przeróżnych przedsięwzięciach. W ostatnim czasie bardzo mocno zaangażowany w działania dotyczące osoby i twórczości Józefa Chełmowskiego (1934-2013), najwybitniejszego twórcy ludowego Kaszub, którego największą kolekcję prac posiada nasze muzeum. Andrzej Dudziński jest reżyserem m.in. takich filmów jak:  „Wieś sprawiedliwych. Świadkowie”, „Duchy gór”, „Grassowanie [...]

MUZEUM ON-LINE: FILM PREZENTUJĄCY EKSPOZYCJĘ ETNOGRAFICZNĄ

Zbiory etnograficzne dotyczące kultury materialnej południowo-zachodniej części Kaszub obejmują okres od II połowy XVII wieku, aż po dzień dzisiejszy. Najstarsze zabytki są jednak nieliczne. Przeważają obiekty z przełomu XIX i XX wieku i pierwszych dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Kolekcja liczy około 4000 eksponatów, z czego ponad 700 pokazanych jest na stałej ekspozycji w siedzibie muzeum – wystawa, pt. „Kultura materialna Kaszubów Bytowskich” obejmuje rolnictwo, zajęcia pozarolnicze (rybołówstwo, pszczelarstwo, zbieractwo, łowiectwo), [...]

MUZEUM ON-LINE: FILM PREZENTUJĄCY EKSPOZYCJĘ ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNĄ

Zbiory Działu Artystyczno-Historycznego liczą ponad 500 obiektów i obejmują zabytkowe meble, wśród których znajduje się nasz najcenniejszy zabytek – szafa wykonana w 1773 roku w pracowni gdańszczanina Johanna Christopha Angerera; elementy dawnego wystroju wnętrza kościółka św. Jerzego, takie jak: chrzcielnica, datowana na drugą połowę XVII wieku, ława kolatorska z przełomu XVII/XVIII wieku z portretami trzech ewangelistów (Łukasza, Mateusza i Marka), dwa epitafia drewniane, jedno z 1685 roku, drugie z 1730 roku. W zbiorach Działu [...]