CASSUBIA CANTAT 2017

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji przeglądu konkursowego Festiwalu CASSUBIA CANTAT.
Liczymy, że dzięki wam ożywimy współczesną wersję kaszubskiego folkloru muzycznego i tchniemy weń nowego ducha.

Poniżej można zapoznać się z regulaminem konkursu i pobrać kartę zgłoszenia. 

Regulamin przeglądu konkursowego

Festiwalu Cassubia Cantat 2017

 Cele konkursu:

 1. Rewitalizacja kaszubskich pieśni ze zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 2. Upowszechnienie zapomnianych pieśni ludowych z terenu Kaszub
 3. Wzbogacenie repertuaru kaszubskich zespołów folklorystycznych i innych muzyków inspirujących się muzyka tradycyjną

 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie:

 1. Organizatorem Konkursu są: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o. Bytów, Bytowskie Centrum Kultury
 2. Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą soliści, zespoły muzyczne oraz kapele bez ograniczeń formalnych i wiekowych
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie 3 utworów opublikowanych na płycie Cassubia Incognita oraz wypełnienie i przesłanie do organizatorów karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 16 października 2017 r. na adres: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów (z dopiskiem „Konkurs Cassubia Cantat”) lub drogą mejlową: jaromir@muzeumbytow.pl
 4. Zespoły, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach Konkursu nie mogą prezentować ponownie utworów już raz przedstawianych ocenie Jury
 5. Prawo do zgłoszenia uczestnictwa mają instytucje patronujące zespołom lub same zespoły
 6. Zespoły przyjeżdżają na Konkurs na własny koszt
 7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek
 8. Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 października 2017 roku w sali Bytowskiego Centrum Kultury
 9. Przesłuchania konkursowe zostaną zarejestrowane i wydane na płycie CD „Cassubia Cantat 2017”. Uczestnicy konkursu otrzymają autorskie egzemplarze wydawnictwa.
 10. O szczegółach organizatorzy powiadomią uczestników po otrzymaniu kart zgłoszeń
 11. Płytę Cassubia Incognita można pobrać ze strony internetowej Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie:  http://muzeumbytow.pl/cassubia-cantat/  lub

ze strony Skarbnicy Kaszubskiej: http://www.skarbnicakaszubska.pl/nagrania-audio/cassubia-incognita

Nagrody:

 1. Oceny prezentacji dokona powołane przez organizatorów Jury
 2. Najlepsze propozycje muzyczne zostaną nagrodzone finansowo
 3. O podziale puli nagród decyduje Jury

Ogłoszenie wyników:

 1. Wyniki przesłuchań, wraz z wręczeniem nagród, ogłoszone zostaną w dniu konkursu w późnych godzinach popołudniowych

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 600 44 89 83 lub e-mail: jaromir@muzeumbytow.pl

 1. karta zgłoszenia: karta zgłoszenia Cassubia Cantat 2017

Możliwość komentowania jest wyłączona.