Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów

3.02. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie otwarto wystawę „Sola scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX wieku”. To kilkadziesiąt unikatowych obiektów, pochodzących z terenów dawnego Pomorza Tylnego, ilustrujących wątki zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu. Są to głównie obrazy, grafiki oraz ilustrowane modlitewniki i Biblie. Część z nich to pojedyncze przedstawienia, inne połączone są w cykle narracyjne. Wszystkie wcześniej spełniały funkcję dydaktyczną w dawnych pomorskich kościołach. Ich rolą było przypominanie wiernym o przekazach zawartych w Piśmie Świętym oraz ilustrowały głoszone z ambon kazania.

Tytuł wystawy nawiązuje do jednej z pięciu zasad reformacji, według której Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem i jedynym autorytetem rozstrzygającym w kwestiach wiary oraz praktyki religijnej. Od początku swojej działalności Marcin Luter kładł na tę zasadę szczególny nacisk. Obejmowała ona wszystkie dziedziny życia duchowego ewangelików – w tym również sztukę. Stosując się do niej artyści odrzucali wątki pochodzące z apokryfów, rezygnowali z przedstawień powstałych na bazie lokalnych obyczajów i tradycji. Przedstawiali te fakty i postacie, które miały umocowanie w tekstach biblijnych.

Prezentowana w Bytowie wystawa pochodzi z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Oglądać ją można w godzinach otwarcia Muzeum do 23.04.

Możliwość komentowania jest wyłączona.