Badacz, naukowiec, etnograf

W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie po raz XVI odbyła się konferencja kaszuboznawcza. W tym roku poświęcona była życiu i działalności Friedricha Lorenza, niemieckiego badacza zajmującego się kulturą Kaszubów na przełomie XIX/XX w.

W tegorocznej konferencji, która odbyła się 16.11. w sali portretowej bytowskiego muzeum udział wzięli naukowcy z Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród wygłaszających referaty znaleźli się dr  Justyna Pomierska, prof. Anna Kwaśniewska, mgr Eugeniusz Gołąbek oraz prof. Daniel Kalinowski. Rozmawiano nie tylko o życiu F. Lorenza, ale też jego licznym badaniom, które pomogły w zbadaniu kultury Kaszubów, a zwłaszcza ich języka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.