„Art brut” – z Gór Świętokrzyskich – otwarcie wystawy

28.11. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie otwarto wystawę „Art brut” – z Gór Świętokrzyskich. Na ekspozycji, która prezentowana będzie do 25.01.2019 r. znalazły się prace twórców ludowych z ziemi świętokrzyskiej.Ekspozycja, składająca się ze 149 eksponatów, została stworzona na podstawie zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej. Wśród autorów dzieł prezentowanych na wystawie znaleźli się: Tadeusz Żak, Marianna Wiśnios, Marian Porada, Eugeniusz Brożek, Mieczysław Pasiński. Rzeźbę drewnianą reprezentuje słynny na Kielecczyźnie „Bernaś”- Jan Bernasiewicz.

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.