Od A do… B – retrospektywa twórczości Aleksandry Baliszewskiej – Walickiej

W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie otwarto nową wystawę „Od A do… B – retrospektywa twórczości Aleksandry Baliszewskiej – Walickiej”. Autorka urodziła się w Wejherowie. W jej rodzinnym domu mieścił się teatr, artystka obcowała więc ze sztuką od najmłodszych lat. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie uczyła się w pracowniach malarstwa, grafiki i tkanin. Ukończyła także studium Pedagogiczne Witolda Frydrycha w Gdańsku. Debiutowała w 1965 r. w Klubie Studentów Wybrzeża „Żak” w Gdańsku, a rok później wystawą indywidualną w Domu Kultury w Wejherowie. W latach 1967-1974 pracowała jako grafik w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku; od 1988 do 2002 roku uczyła w Państwowym Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowie. W latach 2000-2010 pracowała w Stowarzyszeniu Nadbałtyckich Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku. Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Malborku oraz rodzinnym Wejherowie oraz za granicą: w Limoges i Paryżu. Brała udział i zdobywała liczne nagrody w konkursach plastycznych. Aleksandra Baliszewska – Walicka ma w swoim dorobku udział w opracowaniu blisko siedemdziesięciu programów teatralnych. Jest autorka plakatów, okładek książek, projektów kostiumów teatralnych. Zajmuje się także malarstwem sakralnym. Prezentowane dzieła pozwolą ocenić rozmiary i różnorodność dorobku tej aktywnej twórczo artystki, która przez lata współtowarzyszyła i wciąż kształtuje obraz kulturalny Wybrzeża.

Zapraszamy do naszego muzeum do 22.03.2020 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.