Wpisy opublikowane w miesiącu: Kwiecień

Na 100 rocznicę urodzin ks. Antoniego Peplińskiego

Książka, wystawa i konferencja, a wszystko po to by uczcić 100 rocznicę urodzin znanego kaszubskiego poety, pieśniarza ks. Antoniego Peplińskiego. Obchody tego szczególnego wydarzenia odbyły się 25.04.2018 r. w oddziale Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie.

Spotkania opowiadania – zajęcia dla dzieci i młodzieży

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół powiatu bytowskiego na zajęcia odbywające się w scenerii wystawy pokonkursowej XXVI Przeglądu Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży. – spotkania opowiadania – przeznaczone dla małych i dużych mają zaznajamiać i popularyzować kaszubską twórczość ludową oraz przygotowywać uczestników do kolejnych edycji Przeglądu.

Naukowo o ks. Antonim Peplińskim

Dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie zaprasza na konferencję z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin ks. Antoniego Peplińskiego. Spotkanie w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie połączone będzie z otwarciem wystawy poświęconej twórczości i życiu kaszubskiego barda, pieśniarza i poety.

XXVI Przegląd Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

6.04. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XXVI Przeglądu Kaszubskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w kategorii prace plastyczne. Celem konkursu skierowanego do przedszkolaków i uczniów powiatu bytowskiego, jest popularyzacja dziedzictwa materialnego i tradycji kaszubskiej oraz rozbudzanie zainteresowań regionalną twórczością artystyczną Kaszub i Pomorza.

WYSTAWA ŚWIĄTECZNA . PASJA

Wystawa świąteczna to nowy cykliczny projekt Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. W swym zamyśle ma on prezentować narracje muzealne, dla których punktem wyjścia będzie eksponat związany z religijnością.